ضرورت همکاری های مشترک میان موسسه رازی و انیستیتو پاستور ایران

رئیس انیستیتو پاستور ایران بر ضرورت گسترش و توسعه همکاری‌های مشترک با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تاکید کرد و گفت: این فعالیت های مشترک در راستای منافع ملی و رفاه مردم انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر بیگلری در جلسه مشترکی که پس از بازدید رئیس و معاونان موسسه رازی از بخش های مختلف انیستیتو پاستور ایران انجام شد، اظهار کرد: باید در شرایط حساس کنونی کشور  در بحث تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک، منافع ملی را در نظر بگیریم و در تولید انواع واکسن ها به سمت خودکفایی پیش رویم.

رئیس انیستیتو پاستور ایران با تاکید بر ارزش و اهمیت فعالیت های موسسه رازی و انیستیتو پاستور ایران در ‌کشور، افزود: کمتر موسسه‌ای در کشور وجود دارد که به اندازه این دو مجموعه تحقیقاتی قدمت داشته باشد، تمامی مردم ایران محصولات این دو موسسه را در بدن خود دارند.

وی متفاوت بودن وزارتخانه‌های این دو مجموعه را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: مشکلات در کشور وجود دارد اما باید با هم‌افزایی و متمرکز کردن توان دو مجموعه و با هدف رعایت مصالح کشور، شاهد افق های روشن در حوزه فعالیت خود باشیم.

منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات