عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم: مسئولان کشور موسسه رازی را درختی می بینند که بدون رسیدگی همواره میوه می دهد عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم با تاکید بر لزوم رسیدگی و توجه ویژه مسئولان به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از برنامه این نهاد برای ایجاد شورای مشورتی دامپزشکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر سید محمد مهدی کیایی با اشاره به لزوم تقویت هماهنگی بین حوزه های دامپزشکی در کشور اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان شاهد فقدان بلوغ مدیریتی هستیم و بسیاری از برنامه ریزی های حوزه دامپزشکی در یک راستا نبوده و یکدیگر را همپوشانی نمی کنند.


وی با تاکید بر وجود آفت در بخش های مدیریتی کشور، گفت: گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم در نظر دارد با هدف ایجاد هماهنگی بییشتر بین موسسه رازی، سازمان دامپزشکی، دانشکده های دامپزشکی و سایر نهادهای تصمیم گیر این بخش ساختاری مشورتی به وجود آورد تا با در نظر گرفتن اهداف مشترک، برنامه های مشترکی نیز برای دامپزشکی کشور تدوین شود.


دکتر کیایی که در نشست هم اندیشی با رئیس و معاونان موسسه رازی سخن می گفت با بیان اینکه موسسه رازی از ارکان این شورا خواهد بود، تاکید کرد: به حتم شکل گیری این شورا در یکپارچه سازی تصمیمات، هماهنگی ها و اقدامات حوزه دامپزشکی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم در بخشی دیگر از سخنانش، موسسه رازی را همچون درختی پربار که همه انتظار دارند بدون آبیاری، به طور دائم میوه دهد توصیف کرد و گفت: با این روش نگهداری نباید انتظار میوه دهی مستمر از این موسسه بزرگ و با ارزش کشورمان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نمونه هایی در کشور داریم که به رغم برخورداری از توجه دولتمردان و صرف هزینه های فراوان، تنها قادر به تولید دو یا سه فرآورده بیولوژیک هستند در حالیکه در جایی مانند موسسه رازی فرآورده های پزشکی و دامپزشکی متعددی بی سر و صدا تولید و در کشور عرضه می شود.


این استاد برجسته دانشگاه گفت: معتقدم اگر ساختارهای مدیریتی کشور اصلاح و جایگاه موسسه رازی بازتعریف شود، قدر این سرمایه با ارزش کشورمان آنچنان که شایسته است، برای تصمیم گیران روشن خواهد شد.

عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم بار دیگر با تاکید بر ضعف مدیریت در کشور یادآور شد: مادامی که اراده و عزمی برای تغییر روند موجود و اصلاح ساختارها نباشد، وضع همین است؛ این در حالیست که برای پاسخگویی به نیازهای جامعه باید بخش های مختلف حوزه دامپزشکی با یکدیگر در همکاری و هماهنگی باشند.

 

منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات